Thông báo về việc đặt phòng học tháng 8/2017 và bảng giá mới

Viethall xin trân trọng thông báo đến quý khách đang sử dụng dịch vụ và những khách hàng đang sắp xếp lớp học để sử dụng dịch vụ.

Bắt đầu từ 25/7/2017, Viethall sẽ nhận đặt phòng tháng 10/2017 của khách hàng đang sử dụng dịch vụ. Còn khách hàng mới sẽ được đặt phòng tháng 10 kể từ ngày 1/8/2017.

Bắt đầu từ 1/8/2017, Viethall xin thay đổi bảng giá để cải thiện chất lượng dịch vụ tốt hơn nữa. Bảng giá mới đã được đăng tại mục Bảng giá của website www.phonghoc.com.vn