Thông báo bảng giá thuê phòng dạy học tháng 3 năm 2017

Để nâng cao chất lượng cơ sở vật chất và dịch vụ tại Viethall, chúng tôi xin thông báo bảng giá mới bắt đầu áp dụng từ ngày 1/3/2017.

1. Bảng giá thuê phòng:

Địa điểm

Dịch vụ

Giá thuê 1 giờ

Thứ 2 đến thứ 6
8g30 – 18g00
Thứ 2 đến thứ 6
18g00 – 22g00
Thứ 7, chủ nhật
8g30 – 22g00
Quận 1 Phòng 12 người 60.000 đồng 70.000 đồng 70.000 đồng
Quận 10 Phòng 9 người 20.000 đồng 50.000 đồng 50.000 đồng
Phòng 12 người 30.000 đồng 60.000 đồng 60.000 đồng
Phòng 16 người 40.000 đồng 70.000 đồng 70.000 đồng
Phòng 28 người
Máy chiếu
60.000 đồng 100.000 đồng 100.000 đồng
THIẾT BỊ HỖ TRỢ DẠY HỌC
THIẾT BỊ ĐỊA ĐIỂM GIÁ THUÊ 1 CA HỌC
Máy chiếu/Tivi Phòng 28 người Miễn phí
Các phòng còn lại 20.000 đồng
Micro Quận 10 20.000 đồng

2. Các mức ưu đãi được thay đổi như sau:

Giảm 5% khi hóa đơn từ 500.000 đồng trở lên.

Giảm 7% khi hóa đơn từ 1.000.000 đồng trở lên.

Giảm 10% khi hóa đơn từ 2.000.000 đồng trở lên.

Nếu bạn đã thuê phòng trước ngày 1/2/2017, bạn sẽ được áp dụng mức ưu đãi cũ, còn giá phòng và dụng cụ hỗ trợ sẽ áp dụng theo thông báo này.

Gọi 0908390484 (Quận 1) hoặc 0939449122 (Quận 10) để xem phòng học! Đặt phòng học với chúng tôi!