Quy định hoàn tiền, đổi phòng, đổi ngày tại trung tâm Viethall

Bạn không được hoàn tiền trong bất cứ trường hợp nào.

Bạn được đổi phòng lớn hơn vào cùng ngày đã đặt.

Bạn được đổi ngày giờ khi thông báo trước 5 ngày. Ví dụ: Bạn muốn đổi lịch vào thứ 7 tuần này, bạn phải thông báo cho Viethall chậm nhất vào ngày thứ 2 của tuần đó.

Mọi thông tin trên đây là thông tin tham khảo, mời bạn xem tại mục Bảng giá để biết thêm thông tin chi tiết.